Koninklijke Erepenning Menslievend Hulpbetoon uitgereikt aan 4 medewerkers LosserHof in Losser

Burgemeester Cia Kroon heeft tijdens de nieuwjaarbijeenkomst op woensdagavond 9 januari 2019 een Koninklijke Erepenning Menslievend Hulpbetoon uitgereikt aan vier medewerkers van de Losserhof: de dames Irma Eissink–Wildenborg uit Hof van Twente, Sara Orün uit Gronau, Natalya Winters–Joosten uit Enschede en Bianca Buonfanti uit Hengelo. Zij hebben zich met gevaar voor eigen leven ingezet bij de brand op de Losserhof op zaterdag 15 september 2018. Omdat deze vier mensen zeer adequaat hebben gehandeld, verdienen zij deze Koninklijke Erepenning. De uitreiking van vier erepenningen is uitzonderlijk. Gemiddeld worden er jaarlijks nog geen 20 uitgereikt.

De brand is op die bewuste zaterdag in september om 22.54 uur ontstaan. Het brandalarm ging af. De twee medewerkers van de nachtdienst rennen vervolgens direct naar de bewuste kamer. Samen met twee andere collega's van de nachtdienst evacueren ze de bewoners/cliënten van Rondweg 26. Ze halen drie cliënten uit het brandende appartement en uit belendende appartementen. Intussen gaat één bewoner, de situatie niet begrijpend, weer naar binnen. Daarna halen ze de andere bewoners van de locatie uit bed en brengen ze veilig naar buiten. Er was inmiddels veel rookontwikkeling. Toch lukt het de medewerkers om samen alle getroffen bewoners tijdig te evacueren. Wanneer de brandweer arriveert (om 23.04 uur), staat iedereen al buiten. Om 23.18 uur heeft de brandweer de brand geblust.

De nieuwjaarsbijeenkomst is ook opgenomen. De videobeelden zijn hier te bekijken. 

Koninklijke Erepenning Menslievend Hulpbetoon uitgereikt aan 4 medewerkers LosserHof in Losser