Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Kleurrijk bloemenzaadmengsel zorgt voor meer kleur en biodiversiteit in Losser

Buurtbewoners en passanten reageren enthousiast

Op zaterdagochtend 16 mei 2020 werd in opdracht van de gemeente Losser het braakliggend terrein op de hoek van de Enschedesestraat en de Zweermanstraat in Losser ingezaaid met een 1 jarig kleurrijk bloemzaadmengsel.  Voorheen was hier de voormalige Martinusschool gevestigd. Dezelfde morgen werd het bouwterrein bij het Janninkskwartier in Enschede ingezaaid en bloemenstroken rondom Denekamp bij Restaurant 't Wubbenhof. Een aantal weken eerder gebeurde dit bij diverse akkerranden in Beuningen, Noord-Deurningen, Lattrop en Denekamp. Het inzaaien werd uitgevoerd door Broez. Broez is een initiatief van drie zussen: Renee, Roos en Fraukje Roeleveld uit Beuningen.

Bloem- en kruidenrijke akkerranden

Het doel is om in de gemeente Losser samen met boeren, burgers en bedrijven bloem- en kruidenrijke akkerranden te realiseren. Broez komt hiervoor nog met een concreet plan. Op deze manier wordt het Twentse landschap nog mooier en zorgen we zo voor meer biodiversiteit en kleur op braakliggende gronden in de gemeente Losser. 

Greune Deal

Voor het inzaaien van het bloemenmengsel dienden de zussen Roeleveld een aanvraag in voor een Greune Deal. Greune Deals zijn duurzame afspraken tussen twee of meerdere partijen in de gemeente Losser die bijdragen aan een duurzaam Losser. Partijen die afspraken met elkaar maken, kunnen via een Greune Deal financiële en praktische hulp krijgen van de gemeente. Wilt u ook een Greune deal indienen? Bekijk hier de voorwaarden om voor een Greune deal in aanmerking te komen. 

Meer informatie

Hulp nodig bij het indienen van een Greune Deal? Neem dan contact op met Malissa Oude Sogtoen: m.oudesogtoen@losser.nl. Zij kan u met raad bijstaan. bijvoorbeeld om een Greune deal te organiseren dan wel een buurtinitiatief te starten. Op onze website vindt u meer informatie over een duurzaam Losser. U vindt daar ook de beleidsnotitie ‘Toekomstvisie Losser Duurzaam 2040’ (pdf) en de ‘Dynamische Uitvoeringsagenda Duurzaam Losser 2018-2022’ (pdf).
 

inzaaien van bloemenmengsel op braakliggend terrein hoek Enschedesestraat en de Zweermanstraat in Losser