Kijk op losser.nl voor informatie over projecten in uw dorp

In het actieplan ‘Versnelling uitvoering ambities gemeente Losser’ heeft het gemeentebestuur 19 specifieke projecten in de gemeente Losser benoemd die versneld worden opgepakt. De gemeenteraad heeft daarvoor extra budget beschikbaar gesteld. De projecten zijn verspreid over de hele gemeente, in elk dorp gebeurt wat.

Kijk op de website en meld u aan voor de nieuwsbrief

Op de website www.losser.nl/Inwoners/Dorpen staat per dorp informatie over de verschillende projecten. Ook geeft u zich via deze website op, als u voortaan een nieuwsbrief over de projecten in uw dorp per email wilt ontvangen.


Op woensdagavond 28 april online informatieavond voor Glane

Als een van de eerste projecten starten in Glane op korte termijn de werkzaamheden van het project Dinkel Zuid. Een gezamenlijk project van het waterschap Vechtstromen en de gemeente Losser. Op 28 april wordt daarover - én over de andere projecten in Glane - een online informatieavond verzorgt. Deze online uitzending kan iedere belangstellende via YouTube volgen. De link vindt u op www.losser.nl/glane. Op de infoavond zijn onder meer projectleiders van de gemeente en het waterschap aanwezig om informatie te geven en vragen te beantwoorden.
Tijdens de uitzending kunnen ook vragen worden gesteld via email: communicatie@losser.nl De vragen worden beantwoord in de uitzending of achteraf via de website of email.

 

wethouder-nijhuis1 (1)

Wethouder Harry Nijhuis