Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Kastanjebomen bij de Aloysius te ziek om te behandelen Kap is onvermijdelijk

De zes kastanjebomen langs de Kerkstraat lijden aan de kastanjebloedingsziekte. In opdracht van de gemeente, op verzoek van de gemeenteraad, heeft een gespecialiseerd bedrijf onderzocht hoe de bomen er aan toe zijn en of een warmtebehandeling de ziekte nog teken kan gaan.

De bomen zijn op 13 mei onderzocht in hoeverre behandeling nog mogelijk is. De rapportage daarvan is in juni verschenen en de gemeente heeft zich daarna beraden op mogelijke acties.
De uitkomsten van het rapport waren niet gunstig:
-    3 van de bomen zijn te zwak om te behandelen
-    1 boom is dusdanig slecht dat er gevaar ontstaat voor de omgeving
-    Bij 2 bomen moeten op korte termijn takken worden verwijderd
-    Bij alle bomen is onderhoudssnoei noodzakelijk
-    1 boom is gezond

Wethouder Jaimi van Essen: “We zijn best geschrokken door de uitkomsten van dit onderzoek, de bomen zijn er slecht aan toe. Uiteindelijk zijn de kastanjebomen bij de Aloysiusschool een beeld- en sfeerbepalend onderdeel van het groen in het centrum van Losser. Maar we mogen veiligheid niet uit het oog verliezen en daarom is kap van een groot aantal bomen helaas onvermijdelijk. Ik weet dat deze bomen voor veel bewoners van Losser een emotionele waarde vertegenwoordigen. Helaas blijkt uit het rapport dat wij alle bomen niet kunnen behouden. Naast de kastanjebloedingsziekte zijn er in een aantal bomen ook schimmel aangetroffen. Dat is heel jammer, aan de andere kant hebben we plannen ontwikkeld om 6 grote mooie bomen te herplanten die nog zeker 60 jaar meegaan, zodat het markante beeld uiteindelijk behouden blijft.”

Kap, behandeling en nieuwe bomen, actieplan

-    De slechtste boom wordt dit najaar gekapt
-    Gevaarlijke takken worden weggehaald
-    Twee bomen worden behandelnovember 2019
-    In de periode december 2019 t/m maart 2020 vindt er onderhoudssnoei plaats
-    Binnen 3 jaar worden er nog 4 bomen gekapt
-    1 boom, aan de Gronausestraat blijft behouden
-    Aanplant van 6 nieuwe forse bomen (stammaat 35-40 cm) met een verwachte levensduur van minimaal 60 jaar.