Kampeerfeest? Dan eerst dit regelen!

Door de verdere versoepelingen van de coronamaatregelen zijn ook dit jaar weer kampeerfeesten mogelijk.

Leuk dat je geïnteresseerd bent in het organiseren van een kampeerfeest in de gemeente Losser. 
Om ervoor te zorgen dat het kampeerfeest voor iedereen leuk is en blijft, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voorwaarden

  • Je zit nog op de middelbare school, of je hebt dit jaar examen op de middelbare school gedaan.
  • Je kampeert ergens in de periode van 2 t/m 26 juli.
  • Je kampeert maximaal een week.
  • Je levert minimaal 3 werkdagen voor het kamperen de ingevulde en ondertekende spelregels digitaal in via kampeerfeesten@losser.nl   Bij het kamperen vanaf vrijdagavond lever je deze dus uiterlijk de dinsdag daarvoor in. 
  • Je levert ook een (corona proof) kampeerplan in. In dit plan beschrijf je kort hoe je ervoor zorgt dat de regels worden nageleefd. 
  • Uiteraard mag er pas gekampeerd worden als je toestemming van de gemeente Losser hebt gekregen. 

Spelregels en kampeerplan

Meer informatie

Heb je vragen? Neem dan contact op met Marijke Pluijgers of Rutger Bolier van het team PVH via kampeerfeesten@losser.nl, telefoonnummer 053 - 53 77 444.

We wensen jullie een mooi kampeerfeest!