Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Juist gebruik (papier)containers

Dumping huisafval groot probleem

De afgelopen tijd zien we veel afval en ongewenste huisraad naast de verzamelcontainers bij de milieupleinen. Ook sportvereniging AJC 96 heeft veel last van afvaldump en het kost hen ook nog eens geld. 

Bij de gemeente krijgen we via verschillende kanalen meldingen binnen over afvaldump. Dit gaat meestal om afval dat naast de verzamelcontainers bij de milieupleinen wordt gezet. Omdat dit steeds meer en vaker voorkomt, vindt hier binnenkort extra toezicht op plaats door de Boa’s. 

Afvaldump melden

Om ervoor te zorgen dat het afval naast de verzamelcontainers zo snel mogelijk wordt opgeruimd is het belangrijk om een melding te doen. Dit kan via de MijnGemeenteapp of via het meldpunt openbare ruimte op www.losser.nl. Zo komt uw melding het snelst bij de goede afdeling terecht. 

Ook afval bij papiercontainer AJC 96

Sportvereniging AJC 96 zamelt in de gemeente Losser oud papier in. Juist nu in tijden van corona veel mensen hun huis opruimen en de scholen en verenigingen geen papier meer ophalen, ziet de sportvereniging een toename van de hoeveelheid oud papier. Per week gaat het om 5 tot 6 volle containers. Behalve oud papier wordt er ook veel ongewenste en overtollige huisraad bij de container van AJC 96 achtergelaten. Naast frustratie bij de vrijwilligers kost het de verenging ook geld om het afval af te voeren.

Afval? Ga naar het afvalbrengpunt

Inwoners van de gemeente Losser kunnen voor allerlei soorten afval terecht bij het afvalbrengpunt. De openingstijden zijn: woensdag van 13:00 - 16:30 uur, vrijdag van 9:00 - 12:00 uur en van 13:00 - 16:30 uur en op zaterdag van 9:00 tot  14:00 uur. 
Samen houden we Losser schoon!