Jaimi van Essen gestart als wethouder van Losser

Kleine aanpassingen in de portefeuilleverdeling

Tijdens de extra raadsvergadering op donderdag 27 februari jl. is Jaimi van Essen (D66) benoemd als wethouder van de gemeente Losser. Daarmee is hij Marcel Wildschut opgevolgd. Jaimi van Essen heeft een parttime aanstelling als wethouder: zijn tijdsbestedingsnorm is vastgesteld op 60%.

Het college van B&W van Losser heeft vervolgens op dinsdag 5 maart de nieuwe portefeuilleverdeling vastgesteld. Daarbij is afgesproken dat het ‘Subsidiebeleid’ in de portefeuille komt van wethouder Harry Nijhuis. Het dossier ‘Werk & Inkomen (incl. SW+)’ gaat van de portefeuille van wethouder Harry Nijhuis naar de portefeuille van wethouder Anja Prins.

De volledige portefeuilleverdeling vindt u op www.losser.nl en in de bijlage.