Inwoners tevreden met ondersteuning op gebied van werk, inkomen, jeugd en zorg

Inwoners van de gemeente Losser die ondersteuning ontvangen op het gebied van werk, inkomen, jeugd en zorg zijn hier heel tevreden over. Zij kunnen goed hun verhaal kwijt en de verkregen hulp is goed afgestemd op hun persoonlijke behoefte. Het belangrijkste is dat zij aangeven positieve effecten van de ondersteuning te ervaren, waardoor het beter met hen gaat thuis, op school of op het werk. Dat blijkt uit het onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren.

658 Inwoners met ondersteuning (39%) hebben de vragenlijsten bij dit onderzoek ingevuld. Daaruit blijkt dat zij tevreden zijn over de integrale benadering van hun hulpvraag door medewerkers van Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg (WIJZ) van de gemeente. Sinds 2018 wordt een aanvraag van een inwoner in de gemeente Losser integraal opgepakt. Dat wil zeggen dat er zoveel mogelijk gewerkt wordt vanuit het principe één gezin, één plan, één regisseur, ongeacht vanuit welke wetgeving de hulpvraag wordt opgepakt. De meeste cliënten hebben een vaste contactpersoon binnen WIJZ en vinden ook dat de verschillende hulpverleners goed met elkaar samenwerken. Een deel van de cliënten vindt wel dat er meer informatie moet komen over welke hulp er in de gemeente Losser allemaal beschikbaar is. Wethouder Anja Prins is blij met deze uitkomsten: “Hieruit blijkt ook weer dat inwoners die gebruikmaken van ondersteuning onze Losserse aanpak waarderen. Daar doen we het uiteindelijk ook voor. Het punt van beter vindbare informatie nemen we mee. We hebben al verschillende teksten op onze website herschreven.”

De meeste cliënten zijn ook goed tevreden over de uitvoering van de afzonderlijke wetten Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Inwoners weten hoe zij hulp moeten vragen, vinden het contact met medewerkers en hulpverleners prettig. De kwaliteit van de hulp of ondersteuning wordt goed gewaardeerd.

De totale hulp wordt beoordeeld met gemiddeld een 7,8 door Wmo-cliënten, 7,7 door Participatiecliënten en 7,5 door cliënten Jeugdwet. Het grootste deel van de cliënten geeft aan dat de coronacrisis weinig invloed heeft gehad op de hulp die zij ontvangen van gemeente of zorgaanbieder.

Achtergrondinformatie

Het cliëntervaringsonderzoek binnen het Sociaal Domein is uitgevoerd door onderzoeksbureau I&O. Zo’n onderzoek vindt jaarlijks plaats voor de Jeugdwet en Wmo maar niet voor de Participatiewet. De gemeente Losser heeft ervoor gekozen deze doelgroep nu ook te betrekken in het onderzoek. Daarmee is een compleet beeld verkregen hoe inwoners de integrale hulpverlening op het gebied van werk, inkomen, jeugd en zorg (WIJZ) hebben ervaren.