Informatiemarkt Centrumplan Losser

De inhoud van de markt bestond uit de deelonderwerpen van project 1: Gronausestraat Noord, Langekamp en Brinkstraat. Het thema was: afkoppelen van regenwater.

Op 4 april organiseerde het bouwteam, dat gaat over project 1 van het Centrumplan Losser, een informatiemarkt. Project 1 bestaat uit 3 deelprojecten namelijk, 1a - Gronausestraat Noord, 1b - Langekamp en 1c - Brinkstraat.

Iedereen die geïnteresseerd was in dit project, of in één van de deelprojecten, was van harte welkom om kennis te nemen van: de laatste stand van zaken, de werkzaamheden van het bouwteam, de planning van de deelprojecten en informatie op te halen over het afkoppelen van regenwater.

Tijdens de informatiemarkt was er het volgende te doen:

  • Het bouwteam gaf informatie over de planning
  • Er was een informatiestand over het afkoppelen van regenwater
  • Twee tuinarchitecten bespraken de mogelijkheden in de uw tuin
  • er was een presentatie over het afkoppelen van hemelwater 
  • Informatie over de beloning voor het afkoppelen van regenwater: mensen die aantoonbaar regenwater hebben afgekoppeld kunnen een VVV-bon van € 50,= krijgen bij inlevering van de factuur.
  • Introductie van ‘de Bouwapp’, project Gronausestraat Noord, Brinkstraat en Langenkamp (of via www.debouwapp.nl), blijf op de hoogte en download de app.
  • er was een informatiestand van het Waterschap

Het bouwteam is een samenwerkingsverband tussen Dura Vermeer Hengelo, Anacon Infra en gemeente Losser.

Sluit een Greune deal en koppel uw regenwater af 

Het bouwteam van het centrumplan werkt aan een klimaatbestendig dorpscentrum. Onder andere door het realiseren van voldoende groen, ondergrondse waterbergingen die het  regenwater opvangen en door het regenwater af te koppelen van het riool. Om het centrum klimaatbestendig te maken is het de bedoeling dat ook inwoners hun regenwater gaan afkoppelen. Aanwonenden van de Gronausestraat Noord, Brinkstraat en Langekamp kunnen een Greune Deal sluiten met de gemeente. Zij ontvangen een waardebon van € 50 als zij het regenwater bovengronds in de achtertuin afkoppelen. Een win voor het klimaat en een win voor u.