Informatiebijeenkomst over zonnepark Drielandweg op woensdagavond 19 september 2018

Op woensdagavond 19 september aanstaande organiseert de gemeente Losser, in samenwerking met de firma Kronos Solar, een informatiebijeenkomst.

Op deze bijeenkomst toont Kronos Solar haar plannen voor de aanleg van een zonnepark aan de Drielandweg in Overdinkel. Locatie van de bijeenkomst is ’t Trefhuus aan de Prins Hendrikstraat 1 in Overdinkel. De avond begint om 19.00 uur. U bent van harte welkom.

De stand van zaken in het kort

Op 17 juli jl. heeft de gemeenteraad van Losser een ‘ontwerp verklaring van geen bedenkingen’ afgegeven voor de realisatie van een zonnepark door de firma Kronos Solar aan de Drielandweg in Overdinkel. Na dit besluit heeft Kronos, in afstemming met de gemeente Losser en de Provincie Overijssel, haar plannen verder uitgewerkt. De actuele plannen bestaan uit de volgende onderdelen:

1.         De realisatie en inpassing in de omgeving van een zonnepark aan de Drielandweg in Overdinkel.

2.         Het leveren van een kwaliteitsprestatie voor de directe omgeving (een zogenaamde Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving).

3.         De diverse mogelijkheden voor inwoners om te participeren in het project van Kronos Solar.

Programma

Namens de gemeente Losser geeft wethouder Marcel Wildschut een toelichting op de rol van de gemeente, het proces en de actuele stand van zaken. Vertegenwoordigers van Kronos Solar zijn aanwezig om gedetailleerde informatie te verstrekken over het plan voor het zonnepark, de inpassing en investeringen in de omgeving en de mogelijkheden voor bewoners om te participeren. Na de centrale presentatie is er gelegenheid om de plannen en tekeningen goed te bekijken en vragen te stellen aan vertegenwoordigers van de gemeente Losser en Kronos Solar.

Besluitvorming

Tegen het besluit van de gemeenteraad van 17 juli jl. zijn zienswijzen ingediend. Volgens de huidige planning worden deze zienswijzen en de reactie van het college daarop in de commissievergadering van 25 september en vervolgens in de gemeenteraad op 2 oktober aanstaande besproken. Vervolgens neemt de gemeenteraad op 2 oktober een definitief besluit over het afgeven van de ‘verklaring van geen bedenkingen’. Als de gemeenteraad de verklaring definitief afgeeft, kan het College van B&W vervolgens de omgevingsvergunning verlenen. Tegen dat collegebesluit kan op de gebruikelijke wijze bezwaar worden gemaakt.