Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Informatiebijeenkomst Natura 2000

Start werkzaamheden Landgoederen Oldenzaal

Het Natura 2000-gebied Landgoederen Oldenzaal is te droog en er komen te veel meststoffen in de bodem terecht. Dat is niet goed voor de kwetsbare natuur. Daarom worden er maatregelen uitgevoerd om de bijzondere natuur in het gebied te herstellen en te behouden. Half augustus start de aannemer met de werkzaamheden.  

Informatiebijeenkomst

Op maandag 13 juli organiseert de provincie Overijssel een informatiebijeenkomst. 
Tijdens deze avond kunt u terecht met vragen over de planning, het type werkzaamheden en eventuele overlast.
 
Wanneer:  Maandag 13 juli 2020 tussen 16.00 en 21.00 uur
Waar:        Dorpshoes Erve Boerrigter, Plechelmusstraat 14 De Lutte 

Laat weten of u komt? 

In verband met het protocol rond het coronavirus dient u zich van tevoren aan te melden voor de bijeenkomst. Dit kan door een mail te sturen naar landgoederenoldenzaal@overijssel.nl. In de mail kunt u aangeven met hoeveel personen u komt en eventueel een voorkeurstijd. U ontvangt voorafgaand aan de bijeenkomst een bevestigingsmail met daarin de tijd waarop u welkom bent.  

Meer informatie 

Kijk op de website overijssel.nl/landgoederenoldenzaal