Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Informatiebijeenkomst De Lutte Duurzaam

Energie van Nu: Zelf of samen energie opwekken

Op 17 oktober 2019 organiseert Dorpsbelangen De Lutte samen met de gemeente Losser de informatiebijeenkomst ‘Energie van Nu’. Tijdens deze bijeenkomst wordt informatie gegeven over de energietransitie in de gemeente Losser. 

De energietransitie houdt in dat Nederland van een centraal georganiseerd energiesysteem naar een decentraal energiesysteem gaat. Het decentrale energiesysteem houdt in dat er lokaal duurzame energie wordt opgewekt en afgenomen. In de gemeente Losser is deze overgang opgenomen in de Warmtetransitievisie die samen met gemeenten, provincie, woningbouwcorporaties en kennisinstellingen is opgesteld. 

Onderwerpen informatiebijeenkomst

Tijdens de informatiebijeenkomst op 17 oktober krijgen belangstellenden informatie over de energietransitie op regionaal en lokaal niveau. Onder andere wordt er uitleg gegeven over de Warmtetransitievisie. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het opstellen van een concept Warmtetransitievisie in 2019, waarin staat welke kernen en wijken wanneer van het aardgas af gaan. 

Tijdens de avond worden verschillende mogelijkheden besproken om energie te besparen met duurzame energietechnieken, zoals aardgasloos verwarmen door bodem- of luchtwarmtepompen, geothermie en/of een duurzaam gas.

Ook wordt er uitleg gegeven over hoe de samenleving kan participeren in de energietransitie. Inwoners, ondernemers en organisaties kunnen zich op verschillende manieren inzetten, bijvoorbeeld door Greune Deals met elkaar te sluiten, een buurtinitiatief of energiecoöperatie te starten, of door vrijwilliger te worden het platform Losser Duurzaam 

Platform Losser Duurzaam 

Het platform Losser Duurzaam helpt inwoners van de gemeente Losser bij het maken van keuzen over duurzame energie. Dit team bestaat uit gemeentemedewerkers, inwoners, ondernemers en organisaties die willen handelen en veranderen voor een duurzaam Losser. Het team is de spil in het duurzame netwerk van Losser en informeert, verbindt en stimuleert mensen en partijen om bezig te gaan met duurzaamheid. 

Informatieavond

Inwoners van de Lutte zijn op donderdag 17 oktober 2019 van harte welkom bij Erve Boerrigter. 
De bijeenkomst begint om 19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Deze informatiebijeenkomst is de eerste in een reeks. In 2019 en 2020 kunnen ook gelijksoortige bijeenkomsten in de overige  kerkdorpen plaatsvinden. Dorpsraden en/of andere geïnteresseerden kunnen hiervoor een afspraak maken met mevrouw Oude Sogtoen, projectleider Duurzaamheid bij de gemeente Losser, m.oudesogtoen@losser.nl, telefoon 06-18586080.