Informatieavond van provincie op 8 december over ontwikkeling windpark in De Lutte

Op 27 september 2022 hebben Gedeputeerde Staten besloten om medewerking te verlenen aan het windproject De Lutte. De provincie start de ontwikkeling van 4 windturbines in de buurt van de grensovergang de Poppe in de Lutte. 
 
Op 8 december vanaf 20.30 uur organiseert de provincie een informatiebijeenkomst in de Vereeniging in De Lutte. Dan wordt het project toegelicht, de verschillende betrokken partijen stellen zich voor en geïnteresseerden krijgen de ruimte om vragen te stellen. De gemeente Losser is hier ook bij aanwezig om haar rol in dit project toe te lichten. 

Meer informatie leest u in de Officiële bekendmaking van de Provincie:Provinciaal blad 2022, 13567 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)