Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Informatieavond over inrichting Glane

Inwoners kunnen in gesprek met gemeente en waterschap.

Op maandagavond 25 november van 19.00-21.00 uur organiseert de gemeente Losser een informatieavond in aanloop naar een Visie Kwaliteitsimpuls Glane. De bijeenkomst wordt gehouden in Dorpshuis De Glaan. Tijdens deze avond krijgen de inwoners informatie over het proces en de huidige stand van zaken. Ook worden er een aantal toekomstscenario’s gepresenteerd. Graag wil de gemeente bij de inwoners ophalen hoe zij tegen de toekomstscenario’s aankijken en de achterliggende gedachten zien. Thema’s die in de visie zijn opgenomen zijn onder andere verkeersveiligheid en de toekomst van het Dorpshuis.

Wethouder Jaimi van Essen: “We nodigen iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst van de inrichting van Glane van harte uit om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn. Niet alleen zijn medewerkers van zowel de gemeente Losser als het waterschap Vechtstromen aanwezig om met u in gesprek te gaan. Ook Odin Landschapsarchitecten is aanwezig om met u in gesprek te gaan over de inrichting van Glane. De avond bestaat uit een plenair gedeelte waarin we algemene informatie met u delen en daarna is er de mogelijkheid om met de diverse mensen in gesprek te gaan en vragen te stellen. Het is de bedoeling dat wij volgend jaar komen tot een actieplan met daarbij diverse werkgroepen waarvoor we de inwoners van Glane uitnodigen om hieraan deel te nemen. Het opstellen van de visie is een participatieproces, waarin de gemeente, het waterschap, de dorpsraad en de inwoners van Glane samenwerken om tot een mooie Visie Kwaliteitsimpuls Glane te komen.”

De bijeenkomst is vrij toegankelijk, u hoeft zich niet aan te melden. Wij zien u graag op 25 november tegemoet.