Informatie over blauwalg, botulisme en exotische waterplanten

Bij het stijgen van de temperaturen kunnen er diverse problemen in en rond het water ontstaan, zoals blauwalg, botulisme en explosieve groei van invasieve exoten.

Blauwalg

In stilstaand water waar de watertemperatuur snel oploopt kan blauwalg ontstaan. Blauwalg is een bacterie waar mens en dier ziek van kunnen worden. Symptomen zijn onder meer maag- en darmklachten, huidirritatie, hoofdpijn, duizeligheid, ademhalingsproblemen en kramp. Neem waarschuwingen over blauwalg serieus. Vermijd contact met besmet water en zorg dat huisdieren er niet mee in aanraking komen. Raakt u in contact met het water, was dan uw handen en/of neem een douche. Het waterschap adviseert om alleen in officieel gecontroleerd zwemwater te zwemmen. De locaties zijn te vinden via de zwemwaterapp en www.zwemwater.nl.

Botulisme

Jaarlijks krijgt waterschap Vechtstromen meldingen van dode vissen en watervogels. Vaak is bij watervogels botulisme de doodsoorzaak. Het is van groot belang dat kadavers zo snel mogelijk verwijderd worden. Neem daarvoor contact op met het waterschap (088 220 33 33). Gebruik geen oppervlaktewater waarin dode vogels zijn aangetroffen voor beregening of drinkwater voor vee.

Exotische waterplanten

Soms komen exotische aquarium- of vijverplanten in de natuur terecht en veroorzaken daar grote problemen. Ze groeien in de zomer razendsnel en sommige watergangen groeien helemaal dicht. Dit zorgt voor een slechte aan- en afvoer van water. Ook verdringen ze de inheemse waterplanten en de daarvan afhankelijke dieren. Reden voor waterschappen om deze planten, tegen hoge kosten, te verwijderen. De drie grootste boosdoeners zijn: de grote waternavel, Waterteunisbloem en Parel vederkruid. Dringend verzoek dus om deze planten niet in de natuur te dumpen maar ze bij het GFT te doen.

Meer informatie op de website van het Waterschap Vechtstromen.