Informateur Frans Willeme presenteert de resultaten van de informatiefase

Op maandag 16 april, 14.00 uur, presenteert informateur Frans Willeme in de grote zaal van ’t Lossers hoes aan het Raadhuisplein in Losser, de resultaten van het in de afgelopen periode doorlopen informatieproces.

Tijdens het informatieproces zijn gesprekken gevoerd met alle politieke partijen in Losser, die aan de gemeenteraadsverkiezingen hebben deelgenomen. Deze gesprekken hebben nu geleid tot een voorstel voor een te vormen coalitie in de gemeente Losser. Informateur Willeme zal zijn advies dan presenteren.