Informateur Frans Willeme: “ga een coalitie bestaande uit de partijen CDA, VVD en D66 nader onderzoeken”

Na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 hebben de fracties in de gemeenteraad de heer Frans Willeme gevraagd als informateur.

De opdracht die hij mee kreeg was: “het onderzoeken van de mogelijkheden voor het vormen van een stabiel college, dat kan rekenen op voldoende steun in de gemeenteraad en dat  recht doet aan de verkiezingsuitslag.”

In de afgelopen weken heeft de informateur met alle partijen gesproken en zijn de verschillende opties onderzocht. Uiteindelijk is gebleken dat slechts één optie, te weten een coalitie van CDA, VVD en D66, kan steunen op een meerderheid in de raad. De informateur is daarom van oordeel dat deze optie als eerste nader op haar haalbaarheid zou moeten worden onderzocht. De beoogde coalitiepartners zijn nu aan zet voor het zetten van de volgende stap in het formatieproces.

Lees hier het verslag van de informateur.

informateur Willeme