Individuele gehandicaptenparkeerplaats aangewezen aan de Ververstraat in Overdinkel

Het college van burgemeester en wethouders van Losser heeft besloten om een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen aan de Ververstraat te Overdinkel. Het besluit, inclusief een bijbehorende gewaarmerkte tekening, ligt met ingang van 2 augustus 2019 voor een periode van zes weken ter inzage bij de publieksbalie van de gemeente Losser in het Kultuurhus ’t Lossers hoes te Losser.

Inzage is mogelijk op de volgende dagen en tijden:

  • Maandag tot en met woensdag, vanaf 08:30 uur tot 17:00 uur;
  • Donderdag, vanaf 08:30 uur tot 18:00 uur;
  • Vrijdag, vanaf 08:30 uur tot 17:00 uur.

Als u het niet eens bent met deze beslissing dan kunt u daartegen bezwaar maken binnen zes weken na de dag van bekendmaking. Als de bekendmaking geldt de datum van verzending/bekendmaking van de beslissing. U kunt het bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders van Losser, postbus 90, (7580 AB) Losser.

Bekijk hier de situatietekening en het genomen besluit: