Incidentele subsidie voor Bruisend Overdinkel

Op  zaterdag 11 september organiseert Bruisend Overdinkel het evenement Music, Meat & Craftbeer op het dorpsplein in Overdinkel. Het college van B&W heeft hiervoor een incidentele subsidie van € 1.000 verleend. 

Het nieuwe evenement is een muziekfestival met ‘slow food’ en speciaal bieren uit de regio. In samenwerking met ’t Trefhuus wordt op het dorpsplein een groot terras met podium geplaatst. Rondom komen foodwagens en bierbarretjes.

Een incidentele subsidie voor dit evenement van Bruisend Overdinkel past goed binnen de speerpunten ‘leefbaarheid/vrijwilligers’ en ‘toerisme & recreatie’.
 
Voor het subsidieverzoek is een spoedprocedure gevolgd omdat de activiteit in september plaatsvindt, waardoor een reguliere procedure niet meer mogelijk was. De uiterste indieningsdatum voor de 2e ronde incidentele subsidies is 1 oktober 2021.

Kijk voor meer subsidie-informatie op de pagina 'Subsidies'.