Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

In december start sloop gebouwen plangebied De Muchte

Peuterspeelzaal De Roezemoes, kantoorgebouw De Muchte en muziekschool ‘de Sleutel’.

In december aanstaande wordt begonnen met de sloop van de voormalige peuterspeelzaal De Roezemoes, het kantoorgebouw De Muchte en de voormalige muziekschool “de Sleutel”. Daarmee wordt voorkomen dat deze leegstaande gebouwen verder in verval raken en ten prooi vallen aan vandalisme. De omwonenden zijn per brief over de aanstaande werkzaamheden geinformeerd.

Medio december plaatst de aannemer hekken rondom het sloopgebied. Vervolgens wordt eerst het asbest, dat nog in de gebouwen aanwezig is, verwijderd. In januari 2021 worden vervolgens de gebouwen zelf gesloopt. Zodra de gebouwen en het puin weg zijn, wordt het vrijgekomen terrein door de gemeente ingezaaid met gras en bloemen en onderhouden tot de nieuwe planontwikkeling start.

 

Herontwikkeling van de locaties

Op dit moment worden de diverse mogelijkheden voor de herontwikkeling van de locaties nog onderzocht.