In de gemeente Losser is ruimte voor nieuwe woningen

Aanvankelijk leek het erop dat de mogelijkheden om in de gemeente Losser in de komende jaren nog nieuwe woningen te bouwen sterk zouden worden beperkt. Maar intensief overleg van het college met de provincie heeft er nu toe geleid dat in de gemeente Losser alsnog meer ruimte is voor nieuwbouw.

Wethouder Jan Martin van Rees: ”tot en met het jaar 2026 mogen er in Losser nog 710 woningen worden gebouwd. Dat is goed nieuws voor inwoners met bouwplannen voor een nieuwe woning.”

Wethouder Joop Hassink: “in het bijzonder in de komende twee jaren hebben we de mogelijkheden om woningbouwkavels te ontwikkelen, met name op herontwikkelingslocaties. Daar zit voldoende ruimte. Wat mij betreft plegen we de komende jaren extra inzet om samen met vragers en aanbieders nieuwe woningbouwkavels te ontwikkelen.”

Het grootste deel van de woningbouwkavels kan beschikbaar komen door de herontwikkeling van bestaande locaties in de verschillende dorpskernen, de zogenaamde inbreidingslocaties .Deze locaties zijn in belangrijke mate in het bezit van particulieren. Daarnaast worden op een aantal plekken nieuwe woningbouwlocaties gerealiseerd door de gemeente of door projectontwikkelaars (uitbreidingslocaties). Nieuwe woningbouwlocaties zijn onder meer De Saller  (vanaf 2018) en de Ravenhorsterweg in Losser, De Geurmeij in Overdinkel en Lomanskamp in Beuningen. In De Lutte zijn met name op het Luttermolenveld nog woningbouwkavels beschikbaar. Dat geldt ook voor de herontwikkelingslocatie Oosterbroek. En er ligt nog een kavel aan de Ambachtstraat in De Lutte.

“Elke nieuwe woning moet raak zijn”

Wethouder Van Rees: “elke nieuwe woning die nu gebouwd wordt moet ‘raak’ zijn: woningen moeten duurzaam zijn, passen bij de behoefte van de bewoners nu en in de toekomst en levensloopbestendig zijn. Ook bestaande woningen moeten zoveel mogelijk duurzaam en levensloopbestendig worden gemaakt. Zodat ze energievriendelijk zijn en mensen er zo lang mogelijk in kunnen blijven wonen. Ook als het lichamelijk allemaal wat moeilijker gaat.”

Meer informatie over kavels voor woningbouw?

U kunt zich op www.losser.nl gratis inschrijven als kavelzoekende. Wanneer er bouwkavels worden uitgegeven, krijgt u hiervan per mail bericht. Wilt u eerst meer informatie over het kopen van bouwgrond of een optie nemen op een bouwkavel? Maak dan een afspraak met mevrouw Kristel Zissler-Damhuis,  telefoon 06 30 028 367 of via email: k.zissler-damhuis@losser.nl.

Uitgelicht