Ieder kind in gemeente Losser kan meedoen aan sport en cultuur

Losser verlengt samenwerking met Jeugdfonds Sport & Cultuur

In gezinnen is er soms geen geld om kinderen of jongeren mee te laten doen aan sport- of cultuuractiviteiten. De gemeente Losser maakt zich hard voor deze groep en verlengt de samenwerking met het Jeugdfonds Sport & Cultuur tot en met 2024. 
“Sport of cultuur is goed voor de ontwikkeling en voor contacten. Daarom vinden we het belangrijk om de samenwerking met drie jaar te verlengen” aldus wethouder Anja Prins. 
Ook in de gemeente Losser is het niet voor ieder gezin financieel haalbaar om kinderen mee te laten doen. Contributie, kleding en schoenen, een versnapering na afloop van een wedstrijd, alles kost geld. Al enkele jaren krijgen kinderen of jongeren van financieel minder draagkrachtige gezinnen via het Jeugdfonds de kans om te sporten of zwemlessen te volgen. Het fonds betaalt voor hen de contributie en eventuele sportattributen. Via het Jeugdfonds is de deelname aan culturele activiteiten, zoals het bespelen van een instrument en het volgen van musicallessen, voor alle kinderen mogelijk. 

Hoe krijgt u een bijdrage van het Jeugdfonds Sport & Cultuur?

In de gemeente Losser worden aanvragen ingediend door de Stichting Leergeld Losser.
Een ouder-, culturele organisatie of sportvereniging kunnen dit niet zelf. Als een aanvraag is toegekend, dan vindt rechtstreekse betaling plaats aan de vereniging of winkel. 

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die de fondsen bieden? Kijk dan op de website van het Jeugdfonds Sport en Cultuur of neem contact op met Stichting Leergeld Losser via: info@leergeldlosser.nl.