Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Huurvoorrang voor één- en tweepersoonshuishoudens uit Losser

Domijn geeft voorrang bij woningen met een huur onder de € 633,25

In december maakten woningcorporatie Domijn, gemeente Losser en Stichting Huurders Belangen Losser (SHBL) de prestatieafspraken voor 2021. Eén van de afspraken ging over het woononderzoek dat afgelopen jaar in Losser is uitgevoerd. De partijen spraken af dat vragen en behoeften die uit het onderzoek naar voren kwamen al op korte termijn worden aangepakt, als dat mogelijk is. Daarom krijgen één- en tweepersoonshuishoudens uit gemeente Losser vanaf 1 april 2021 voorrang op woningen met een huur onder de € 633,25 in hun gemeente. 

Woononderzoek geeft een duidelijke conclusie

In het woononderzoek werd het aanbod van huizen in Losser onder de loep genomen. En werden de huishoudenssamenstelling en behoeften van huidige én toekomstige bewoners bekeken. De resultaten waren duidelijk. Zo zijn 75% van de huidige bewoners én van de woningzoekenden in Losser één- en tweepersoonshuishoudens. Een groot deel van die huishoudens heeft een inkomen, waarmee zij in aanmerking komen voor een sociale huurwoning met een huur tot € 633,25.

Verder bleek dat juist vanuit de groep van één- en tweepersoonshuishoudens veel reacties van buiten Losser komen op de huizen tot deze huurprijs. Domijn wil voorkomen dat hierdoor mensen uit Losser niet genoeg aan bod komen. De corporatie richt zich met haar woningaanbod in Losser graag op de bewoners en woningzoekenden uit deze gemeente. Daarom was het een logische conclusie om één- en tweepersoonshuishoudens uit de gemeente Losser voorrang te geven als zij mee loten voor woningen tot € 633,25. Die voorrang geldt voor de inwoners van alle dorpskernen in de gemeente.

Meer kans op een betaalbare woning voor één- en tweepersoonshuishoudens uit Losser

Lucas Fransen, manager Wonen bij Domijn: “We vinden het vanuit Domijn belangrijk om in de lokale behoefte te voorzien, als het om wonen gaat. Daarom geven we nu graag deze huurvoorrang. En behouden we óók de huurvoorrang voor jongeren en 65-plussers uit gemeente Losser voor de daarvoor aangewezen woningen. Zo zorgen we dat mensen die hier fijn wonen én willen blijven wonen een mooie kans hebben om in Losser een betaalbaar en passend huis te vinden.” Anja Prins, wethouder gemeente Losser: “Het is heel mooi dat onze inwoners met deze voorrangsregeling nu meer kans krijgen op een betaalbare woning. Er is volgens het woononderzoek behoefte aan woningen voor één- en tweepersoons huishoudens. Daar spelen we met deze samenwerking op in.” Ook Aloys Veekamp, voorzitter Stichting Huurders Belangen Losser, is tevreden over de maatregel: “Zo komt er een eerlijkere en rechtvaardigere verdeling voor de één- en tweepersoonshuishoudens in onze gemeente.”