Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Hoek Ravenhorsterweg/Scholtinkstraat wordt opgewaardeerd

Gemeente koopt en verkoopt opstallen en deel van de grond

Gemeente Losser heeft een stuk grond aangekocht om zo de omgeving van de hoek Ravenhorsterweg/Scholtinkstraat in Losser opnieuw te kunnen inrichten.  Met de aankoop is een bedrag van € 69.000 gemoeid.

Wethouder Jaimi van Essen: “Met deze aankoop vervullen we een aantal wensen. In de eerste plaats kunnen we ter plekke in Losser het kruispunt nu opnieuw inrichten, zodat het daar veiliger, ruimer en overzichtelijker wordt voor álle verkeersdeelnemers. Ten tweede kunnen we zo een goede entree realiseren van het nieuwe woongebied ‘Wonen aan de Dinkel’ en de toegang tot het afvalbrengpunt verbeteren. En als laatste krijgen we nu de gewenste doorgaande voet- en fietsverbinding tussen het centrum van Losser, de nieuwe woonwijk en het mooie Dinkeldal. Ik ben dan ook heel tevreden met deze aankoop. Tegelijkertijd wil ik de betrokken partijen bedanken voor het geduld dat ze hebben gehad voordat de deal rond was. Het had wat voeten in de aarde.” 

Kruispunt Scholtinkstraat/Ravenhorsterweg uitvoeren als verhoogd kruispuntplateau

In navolging van het inrichten van de Bernard Leurinkstraat als 30 km/uur-wegvak wordt op termijn ook de Scholtinkstraat en het binnen de bebouwde kom gelegen deel van de Ravenhorsterweg ingericht als 30 km/uur-wegvak. Een verhoogd kruispuntplateau op de kruising Ravenhorsterweg/Scholtinkstraat is dan verkeerskundig de beste inrichting. Daar is nu de ruimte voor. 

Voor recreanten en toeristen een aantrekkelijke toegang tot het centrum van Losser creëren 

In het door de raad vastgestelde Parapluplan centrum Losser is de ambitie opgenomen om recreanten en toeristen, die wandelen en fietsen door het Dinkeldal, te verleiden de kern Losser aan te doen. De (nieuwe) route Dinkeldal-Kloosterstraat-centrum Losser, die nu gerealiseerd kan worden, vormt in dit kader een belangrijke dwarsverbinding.