Hoe houden wij Twente samen veilig

Hoe houden wij Twente samen veilig? Hoe kunt u criminaliteit herkennen en wat kunt u  er tegen doen? Deze week besteden de gemeenten en andere overheidsdiensten in Twente aandacht aan het voorkomen en signaleren van criminaliteit, met speciale aandacht voor zorgfraude. De nadruk ligt op preventie en bewustwording. 

De meeste zorgaanbieders hebben de client op de eerste plaats staan, maar helaas zijn er ook minder eerlijke aanbieders. Zij vragen bijvoorbeeld geld voor zorg die ze niet leveren. Dat noemen we zorgfraude. Iedereen heeft recht op goede en eerlijke zorg. Daar zorgen wij voor!  

Hoe kunt u zorgfraude herkennen? 

•    Er wordt meer dan 24 uur zorg per dag gedeclareerd 

•    Slechte huisvesting van cliënten 

•    Misbruik of verwaarlozing van cliënten 

•    Toezicht door middel van camera’s in plaats van hulpverleners 

•    Intimidatie door zorgverleners  

Meld zorgfraude 

Heeft u  een vermoeden van zorgfraude? Bel dan met uw contactpersoon van de gemeente Losser of met het algemene nummer van Werk Inkomen Jeugd en Zorg (WIJZ), 053 – 537 74 00, elke werkdag van 09.30 tot 15.30 uur. 

Andere fraudesignalen herkennen 

 • Afgeplakte ramen, hennepgeur, veel aanloop 
 • Klant die via intimidatie iets gedaan wilt krijgen 
 • Winkels zonder klanten 
 • Grote uitgaven, twijfels bij inkomsten. 

Kenmerken van signalen 

 • Alleen onderbuikgevoelens, duidelijke strafbare feiten zijn voor de politie 
 • Specifieke locaties, bedrijven of personen 
 • Beschrijven van feitelijke waarnemingen (waar mogelijk) 

Waarom melden 

 • Uw melding draagt bij aan het (onder)bouwen van casussen: hoe beter onderbouwd, hoe meer kans op een effectieve aanpak 
 • Samen geven meldingen inzicht in branches, locaties en criminele groepen om extra onder de loep te nemen. 
 • Op basis van uw melding kunnen we onze collega’s vragen om extra alert te zijn of proactief te acteren. 
 • Vanuit het meldpunt krijgt u, als u dat wilt, advies over wat u kunt doen met het signaal. 

Wat kunt u waar melden  

Spoed: bel 112 (ambulance, politie, brandweer) 
Wanneer:  bij levensgevaar 

Geen spoed, wel melden: bel: 0900-8844 (politie) 

Wanneer: bij woonoverlast, overlast mensen met verward gedrag, overlast jeugd, gedumpt drugsafval) 

Kenniscentrum Mensenhandel 

Wanneer: als sprake is van loverboys/illegale prostitutie 
www.mensenhandeltwente.nl  

Andere meldpunten 

Melding Zorgwekkend gedrag (geen spoed) 

GGD Twente of bel 053 487 6969 (binnen kantooruren) 
Wanneer:  bij zorgwekkend gedrag of psychische nood 

Meldformulier Vervuilde woning 

GGD Twente of bel 053 487 6969 (binnen kantooruren) 
Wanneer: bij vervuilde woningen. 

Meldingen openbaar ruimte 

Via het meldingsformulier op de website losser.nl, MijnGemeente app of het formulier:  

Anoniem melden 

Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl 
Wanneer: bij vermoedens of bewijs van criminele activiteiten. Bijvoorbeeld cyber, illegale hennepteelt, drugshandel, geld witwassen, mensenhandel zoals gedwongen prostitutie en arbeidsuitbuiting, criminele motorbendes, bedreiging en intimidatie, zorgfraude en vastgoedfraude