Herontwikkelen locatie Aloysiusschool Losser: versterken van het winkelgebied of verbouwen tot woonlocatie?

Al jaren wordt in Losser gesproken over de herontwikkeling van de voormalige Aloysiusschool aan de Kerkstraat.

In opdracht van de gemeenteraad heeft het college in de afgelopen periode de twee definitief ingediende plannen beoordeeld en gewogen. Het college stelt de gemeenteraad nu voor om in februari komend jaar de definitieve keuze te maken. Wordt het oude gebouw gesloopt om plaats te maken voor een nieuw beeldbepalend pand, dat plaats biedt aan een full service supermarkt óf blijft het huidige oude schoolgebouw staan en wordt het verbouwd ten behoeve van woningen? Bij de besluitvorming over de Aloysiusschool moeten de plannen voor de herontwikkeling van het oude postkantoor aan de Raadhuisstraat nadrukkelijk worden betrokken. 

Wethouder Harry Nijhuis: “De ontwikkeling van de locatie Aloysiusschool is een langlopend dossier. Sinds eind 2010 zijn we als gemeente daarover in gesprek met onder anderen Ten Brinke Vastgoedontwikkeling. Plan van deze ontwikkelaar is om de voormalige Aloysiusschool af te breken en er een nieuw, beeldbepalend pand neer te zetten. In dit nieuwe pand komt dan een full service supermarkt van Jumbo. En Jumbo verlaat het huidige pand aan de Brink. Het oude postkantoor (dat al is aangekocht door Ten Brinke) wordt in de plannen van Ten Brinke vervangen door een nieuw pand met onder meer appartementen. Het nieuwe pand wordt zo gesitueerd, dat er een brede verbinding en goede zichtlijn ontstaat tussen de Raadhuisstraat en winkelcentrum De Brink. De verplaatsing van de supermarkt wordt inhoudelijk ondersteund door een rapport van de Stec Groep, een economisch adviesbureau. De realisatie van een full service supermarkt op de Aloysiuslocatie versterkt het winkelgebied in Losser. Het creëert een zogenaamd ‘haltermodel’ en draagt zo bij aan de versterking van winkelcentrum De Brink en de ‘doorbloeding’ van het winkelgebied in Losser.” 

Harry Nijhuis: “het alternatieve plan van projectontwikkelaar BijoNt is veel later, in oktober 2017, ingediend. BijoNt wil het oude schoolgebouw laten staan om er acht appartementen met tuin realiseren. Het oude postkantoor wordt ook in de plannen van BijoNt gesloopt en vervangen door opvallende nieuwbouw. In de nieuwbouw komen op de verdieping zes appartementen. Op de begane grond komen commerciële ruimtes. De doorgang naar winkelcentrum De Brink wordt in het plan van BijoNt beperkt verbreed met 1,5 meter: er ontstaat geen zichtlijn richting het winkelcentrum. In het plan van BijoNt blijven de huidige kastanjebomen aan de Kerkstraat waarschijnlijk nog staan (op termijn moeten ze vrijwel zeker weg, omdat ze ziek zijn). In het plan van Ten Brinke worden de bestaande kastanjebomen meteen vervangen door nieuwe bomen. In beide plannen is voorzien in de realisatie van voldoende parkeerplaatsen.” 

Toegevoegde waarde van de plannen voor Losser

Omdat een plan voor nieuwbouw met een supermarkt niet één op één te vergelijken is met een plan voor het realiseren van woningen in een voormalig schoolgebouw, stelt het college de gemeenteraad voor de twee plannen te beoordelen op hun toegevoegde waarde voor de aspecten:

  • Toekomst winkelcentrum Losser;
  • Historisch besef;
  • Wonen/woningbouwprogrammering;
  • Parkeerbalans;
  • Groen;
  • Milieuzonering
  • Financiën.

Vervolgproces

Op woensdagavond 12 december jl. heeft het college de gemeenteraad bijgepraat over de voorliggende plannen en het beoordelingskader. Op basis van het besproken beoordelingskader zal het college aan de gemeenteraad een voorstel doen voor het vervolgproces met welke partij verder te onderhandelen. En onderzoek doen naar de definitieve haalbaarheid van het betreffende plan.