Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Herinrichting Hoge Boekelweg

Fietsvriendelijk en verkeersveilig

Op woensdag 27 november organiseert de gemeente Losser een inloop/informatiebijeenkomst over de herinrichting van de Hogeboekelweg. De bijeenkomst vindt plaats in ’t Lossers hoes van 17.00 en 19.00 uur op de 1e verdieping in de Grote Zaal.

Het wegdek van de Hogeboekelweg is toe aan groot onderhoud. Een goed moment om na te denken over het gebruik, de inrichting en de verkeersveiligheid. Daarnaast heeft de gemeenteraad van Losser op 13 november 2018 een motie aangenomen waarin de volgende conclusies werden genoemd:

  • veel fietsers gebruiken de Hogeboekelweg onder meer als verbindingsweg tussen Enschede en Losser;
  • de weg heeft een hoge toeristische waarde;
  • fietsers ervaren de Hogeboekelweg als niet veilig.

De raad heeft het college daarom opgedragen te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het fietsverkeer van en naar Enschede veiliger te laten verlopen. 

Dat onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden en heeft geresulteerd in een aantal voorgestelde maatregelen om de Hogeboekelweg in te richten als een goede en veilige fietsverbinding tussen Enschede en Losser. Deze maatregelen zijn verwerkt in een schetsontwerp, dat ter plekke bekeken kan worden. Ambtenaren van de gemeente Losser zijn aanwezig om meer informatie te geven en vragen te beantwoorden.