Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Herinrichting Dorpstraat De Lutte

Na de bouwvak is de Dorpstraat gestremd voor doorgaand verkeer.

Vanaf dinsdag 20 augustus 2019 start TWW (Twentse Weg- en Waterbouw BV) met de werkzaamheden aan de Dorpstraat in De Lutte. In het kader van de Kwaliteitsimpuls De Lutte wordt er een hemelwaterriool aangelegd om het rioolstelsel te ontlasten en om de overlast van overtollig regenwater te beperken. Hemelwater afkomstig van de woningen wordt waar mogelijk ook afgekoppeld. Na de werkzaamheden aan het riool gaat TWW de Dorpstraat bovengronds opnieuw inrichten. Om de overlast en de verkeershinder te beperken worden de werkzaamheden in een aantal fases uitgevoerd.

Fasering
Op de bijgaande tekening is de fasering van het werk zichtbaar gemaakt. Vanaf dinsdag 20 augustus 2019 starten we met de werkzaamheden aan fase 1. Fase 1 betreft het gedeelte vanaf De Vereeniging t/m de kruising van de Dorpstraat met de Merelstraat. Het totale werk is voor het eind van het jaar gereed. Tijdens de werkzaamheden is de Dorpstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Percelen aan de Dorpstraat blijven te voet bereikbaar.

Veiligheid
Houd de omleidingen en de waarschuwingen en afzettingen in acht.

CONTACT MET DE TWW
De werkzaamheden worden uitgevoerd door de Twentse Weg- en Waterbouw BV uit Oldenzaal, www.tww.nl. Heeft u vragen of opmerkingen? Dan kunt u terecht bij de uitvoerder van TWW. Uitvoerder is Niek Janssen. U bereikt hem via telefoonnummer 06-53 17 35 97 en via e-mail: n.janssen@tww.nl.

Afbeelding met kaart van de werkzaamheden aan de Dorpstraat in De Lutte