Grondprijzen in Losser volgen de marktontwikkeling

Prijzen 2019 voor woningbouwkavels

Het college van B&W heeft de prijzen voor haar woningbouwkavels voor het jaar 2019 vastgesteld. De prijzen voor woningbouwkavels in De Geurmeij in Overdinkel blijven gelijk, de prijs voor een kavel in De Saller in Losser stijgt met circa 4% en de prijs voor een kavel in Luttermolenveld* in De Lutte stijgt in 2019 met circa 8%. De basisprijs is op kavelniveau gecorrigeerd op basis van de ligging, vorm, omvang en courantheid van de kavel. De nieuwe prijzen vindt u op op onze website

De woningbouwlocaties in de gemeente Losser zijn in oktober 2018 getaxeerd met als peildatum 1 januari 2019. De prijsontwikkeling in de marktsector is hierbij gevolgd. De woningmarkt trekt nog steeds aan. Dat leidt voor de kern Losser tot een lichte verhoging van de kavelprijzen. In De Lutte is de marktprijs relatief sterk gestegen.In Overdinkel is er voor de gemeente geen aanleiding om de grondprijzen te verhogen: ook in de vrije markt worden daar nog steeds betrekkelijk lage prijzen gehanteerd.

*Gemeente heeft inmiddels alle kavels op het Luttermolenveld verkocht

Dat woningbouwkavels in De Lutte populair zijn, blijkt uit het feit dat de gemeente eind vorig jaar haar laatste kavels in Luttermolenveld heeft verkocht