Gratis Webinar Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) - 1 juli 2021 -

Op 1 juli gaat de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen gelden. Veel mensen zetten zich – vaak vrijwillig – in voor hun vereniging of stichting. Bestuurswerk is nuttig en nodig. Daarom is het belangrijk dat de vereniging of stichting voldoet aan de wet. Zeker omdat na 1 juli 2021 sprake is van hoofdelijke persoonlijke aansprakelijkheid als er wat misgaat. 

Verbeteren bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. Helaas blijken zaken als ‘een greep uit de kas’ en ‘vriendjespolitiek’ vaker voor te komen dan velen denken. De wet gaat dat tegen door procedures en verantwoordelijkheden met elkaar te bespreken en vast te leggen.

WBTR in het kort

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) gaat over:

  • Positie en plichten bestuursleden en toezichthouders.
  • De aansprakelijkheid van bestuursleden en toezichthouders.
  • Financieel beleid en goedkeuring van uitgaven.
  • Regels omtrent belangenverstrengeling.
  • Procedures bij grote uitgaven of investeringen. 

Verplichtingen

Bestuursleden en toezichthouders hebben de plicht het belang van de vereniging of stichting voorop te stellen. Dat klinkt logisch, maar anders dan bij ondernemingen was dat nog niet in de wet vastgelegd. Dit betekent dat de WBTR eisen stelt aan het handelen van bestuursleden en toezichthouders en hen verplichtingen oplegt.

Waarom wilt u dit?

  • Geen gedoe in je vereniging.
  • Bestuursleden behoeden voor persoonlijke aansprakelijkheid.
  • Nieuwe bestuursleden laten zien dat zaken goed op orde zijn.

Gratis webinars

 Om u als bestuur over deze wet te informeren organiseert De Nederlandse Associatie (DNA) en het Instituut voor Verenigingen Branches en Beroepen (IVBB) een aantal  Webinars, waaraan u gratis kunt deelnemen. Zodat u als (cultuur)vereniging meer inzicht krijgt wat dit betekent voor u en uw vereniging. Verder kunnen zij al uw vragen beantwoorden.

Deze gratis Webinars zijn te volgen op 29 of 30 juni of 7 juli; er zijn opties voor overdag of in de avond. Ook is de meest relevante informatie te vinden op een mini-Webinar (10 minuten) dat permanent zichtbaar is op de website. 

Aanmelden

U kunt zich voor de Webinar aanmelden via de website wbtr.nl