Gouden gemeentespeld voor Henk Filipsen

Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering voor het zomerreces in ’t Lossers hoes ontving de heer Henk Filipsen op 12 juli 2022 een gouden gemeentespeld. De waarnemend burgemeester Gerrit Jan Kok overhandigde de speld en sprak waardering uit voor de jarenlange vrijwillige verdiensten van de heer Filipsen voor de Losserse gemeenschap.

De heer Henk Filipsen nam actief deel in bestuursfuncties bij Midwinterhoorngroep “Adventbloasers Losser”, concertvereniging Sempre Crescendo, volleybalvereniging Volley ’68 en de Nierstichting, afdeling Overdinkel. Hij bemiddelde ook als adviseur bij de overname van Stichting Steenfabriek De Werklust. Daarnaast was hij vanaf 2012 actief binnen de lokale partij Burgerforum. 

Gouden speld

De gouden speld van de gemeente Losser is een bijzondere onderscheiding. Deze onderscheiding wordt toegekend aan personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de Losserse gemeenschap. Deze personen zijn sociaal-maatschappelijk actief of hebben een belangrijke prestatie geleverd op het gebied van cultuur, economie, onderwijs, politiek, wetenschap of sport. 

220712 gouden speldgr