Gemeenteraad van Losser neemt voorbereidingsbesluit over de ontwikkeling van drie recreatieterreinen

Om te voorkomen dat in de tussentijd bestaande recreatieterreinen zonder nieuwe vergunning worden herontwikkeld, heeft de gemeenteraad op 4 oktober jl. een voorbereidingsbesluit genomen.  Met dit voorbereidingsbesluit wil de gemeente voorkomen dat zich nieuwe ontwikkelingen voordoen die niet passen binnen de recreatief-toeristische visie van de gemeente op de lange termijn. Het voorbereidingsbesluit is van toepassing op drie terreinen in de gemeente Losser met de bestemming ‘Recreatie – Kampeerterrein’ en heeft de duur van één jaar. De betrokken ondernemers zijn over het besluit geïnformeerd.

Aanleiding voor het besluit is de omvorming van kampeerterrein Olde Kottink in Beuningen naar een chaletpark. Omdat het bestemmingsplan daar stacaravans en chalets toestaat, mits niet groter dan 70 m2 en niet hoger dan 5 meter, kan deze herontwikkeling vrijwel geheel zonder vergunning worden uitgevoerd. Vervolgens kwam in de samenleving de vraag naar voren of deze ontwikkeling wel past binnen de recreatief-toeristische visie van de gemeente Losser voor de langere termijn. In de nieuwe omgevingsvisie, die nog door de gemeenteraad moet worden vastgesteld, komt een antwoord op deze vraag. Door nu een voorbereidingsbesluit te nemen, heeft het gemeentebestuur meer tijd om dit vraagstuk te beantwoorden. En worden op korte termijn ontwikkelingen voorkomen, die niet in de nieuwe recreatief-toeristische visie passen.