Gemeenteraad draagt nieuwe burgemeester gemeente Losser voor

De gemeenteraad van Losser heeft in zijn vergadering van 13 december 2017 besloten mevrouw C.A.M. Kroon voor te dragen bij de Commissaris van de Koning als burgemeester van de gemeente Losser.

De Commissaris van de Koning biedt de voordracht aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, teneinde de kroonbenoeming mogelijk te maken. De benoeming is pas definitief, zodra het Koninklijk Besluit daartoe getekend is. Naar verwachting zal mevrouw Kroon in een bijzondere raadsvergadering begin februari 2018 worden geïnstalleerd.

De door de raad op 23 mei 2017 ingestelde vertrouwenscommissie onder voorzitterschap van mevr. L. ter Haar-Naafs heeft met kandidaten gesprekken gevoerd. Dit heeft geleid tot een  voordracht aan de gemeenteraad, die deze heeft overgenomen.

Mevrouw Kroon is 56 jaar oud, woont in Enschede en is lid van de VVD. Op dit moment is ze werkzaam als Senior adviseur/interimmanager op het gebied van samenwerking o.a. voor gemeenten. Ze is in de jaren 2013-2014 wethouder geweest in de gemeente Lisse met o.a. de portefeuille financiën, toerisme, ruimtelijke ordening en economische zaken. Daarvoor was ze o.a. Directeur Communicatie bij het Ministerie van Onderwijs en Wetenschap. Ook was ze raadslid en commissielid in de gemeente Oegstgeest.

mw. Kroon, nieuwe burgemeester Losser