Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Gemeenten Enschede en Losser afvalvrij in 2030!

""Draagt u bij aan Enschede en Losser afvalvrij in 2030? Haal eruit wat erin zit en meld u aan voor de marktontmoeting

Het gaat om de bedrijfsgrondstoffen van 17 gemeentelijke panden. Deze keer bieden we hiervoor geen volledig uitgewerkte oplossing aan, maar willen we marktpartijen vooral uitdagen en ketensamenwerking stimuleren. Na de gunning ontwikkelen we met de winnende partij een zo circulair mogelijk systeem. De uitvraag wordt toegelicht tijdens de marktontmoeting op 17 maart.

De eerste Sustainable Development Goals (SDG)-aanbesteding van Twente

De gemeenten Enschede en Losser willen met deze aanbesteding een bijdrage leveren aan de 17 VN Werelddoelen (SDG-doelen) die in 2030 een einde moeten maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in de wereld. Daarnaast geldt dat ze de circulaire economie willen maximaliseren, en de minimumeis van 5% SROI (Social Return on Investment, SDG 8), willen behalen. Zo vragen de gemeenten aan potentiële partners (SDG 17) hoe zij een link maken met technologische innovatie op gebied van duurzaamheid/grondstofstromen (SDG 9). Ook vragen ze een plan van aanpak voor de inzameling, transport, verwerking en hergebruik van bedrijfsgrondstoffen (SDG 12).

Deze uitnodiging is voor iedereen!

Tijdens de marktontmoeting op 17 maart a.s. delen de gemeenten informatie over deze vernieuwende aanbesteding, de ambities, het inkoopproces en de begeleiding bij het uitwerken van de oplossing. Grolsch en Sheltersuit delen hun circulaire aanpak, inspirerende voorbeelden en geleerde lessen. Iedereen die een bijdrage kan leveren, is van harte welkom; van grondstofverwerker tot kennisinstituut en van grondstof inzamelaar tot student! Naast het inspireren en netwerken, vinden Enschede en Losser het belangrijk om op die dag inzicht te krijgen in reële mogelijkheden, interesse van marktpartijen en marktontwikkelingen. 

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden tot 12 maart. Bekijk de uitnodiging.

Meer informatie is te vinden op aanbestedingsplatform ‘Negometrix’ onder tender 144524 ‘Marktontmoeting inzamelen en verwerken van bedrijfsgrondstoffen’.