Gemeente wil de planning & control cyclus compacter en overzichtelijker maken

De gemeenteraad en het college maken elk jaar afspraken over wat we voor de gemeenschap van Losser willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat het mag kosten.

Dit wordt vastgelegd in de documenten van de planning & control cyclus (P&C). Mede naar aanleiding van het onlangs uitgevoerde rekenkamer onderzoek is het besloten om deze cyclus te evalueren: hoe loopt het en hoe kan deze verbeterd worden?

 Er zijn interviews gehouden met vertegenwoordigers van de raad, van het college en met betrokken ambtenaren. Ook is gekeken naar de werkwijze bij andere gemeenten.
Uit de conclusies van de evaluatie blijkt dat zowel het P&C-proces als de inhoud van de verschillende producten compacter en overzichtelijker kunnen worden gemaakt. Het college vraagt de raad nu om instemming om te starten met de verbeterslag. De uiteindelijke besluitvorming over de vernieuwde planning & control cyclus zal plaatsvinden in de nieuwe gemeenteraad in 2018.

Raadsgriffier Ben Pikula: ”Het is belangrijk dat we periodiek kijken naar hoe de raad zijn taken en verantwoordelijkheden zo goed mogelijk kan uitvoeren. De planning en control cyclus is één van de belangrijkste instrumenten van de raad waarmee ze kan sturen.”

Joop Hassink: “De toekomstige raad en college wens ik tijdens het proces toe dat ze de gelegenheid nemen om vroegtijdig van gedachten te wisselen over wat we willen bereiken voor Losser en waar de speciale accenten moeten liggen. En achteraf moete dan het gesprek worden gevoerd over de bereikte resultaten en wat we daarvan kunnen leren.”