Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Gemeente Losser zoekt de ruimte om te bouwen naar behoefte inwoners

De nieuwe coalitie van de provincie Overijssel heeft in haar akkoord opgenomen, dat zij wil samenwerken met gemeenten aan een meer kwalitatieve woningbouwprogrammering.

Het doel van kwalitatieve woningprogrammering is, dat vraag en aanbod op de woningmarkt zo veel mogelijk in evenwicht zijn. Samen met gemeenten wil de provincie werken aan een gezamenlijke visie en concreet afspraken maken over wat de regionale woningmarkt nodig heeft. Kwalitatieve woningbouwprogrammering betekent dat gebouwd kan worden voor de lokale behoefte en dat de focus op aantallen en plafonds niet langer nodig is. Zorgvuldig ruimtegebruik is hierbij leidend. De mogelijkheid blijft bestaan om vrije kavels te bebouwen omdat bij verkoop van de Saller 2c is gebleken dat hier een groot enthousiasme voor is.

Onderzoek naar woningbouw behoefte in gemeente Losser

De gemeente heeft de Stec groep opdracht gegeven een kwalitatieve woonbehoefte onderzoek in de Losser uit te voeren met als centrale vraag: ‘wat heeft de gemeente losser de komende tien jaar nodig’. Op 29 mei 2019 is dit onderzoek afgerond. Besloten is het rapport als basis te gebruiken om samen met de raad en de provincie verder te werken aan het maken van afspraken over een kwalitatieve woningbouwprogrammering en te komen tot een nieuwe Woonvisie in 2020.