Gemeente Losser trekt in 2022 meer geld uit voor subsidies

De gemeente Losser verhoogt in 2022 het jaarbudget voor incidentele en waarderingssubsidies ten opzichte van 2021 met 10%, een verhoging van 32.000 euro. Dit bedrag loopt in 2023 nog verder op. 

Alle verenigingen in de gemeente Losser die nu een subsidie per lid ontvangen, krijgen met ingang van 2022 daarnaast een vast subsidiebedrag van minimaal 500 euro. Carnavalsverenigingen vallen daar nu ook onder. Daarnaast zijn er, op aanvraag, incidentele subsidies beschikbaar voor specifieke activiteiten. De voorgestelde wijzigingen moeten bij de vaststelling van de voorjaarsnota en de programmabegroting nog definitief worden bekrachtigd.

Wethouder Harry Nijhuis: “Door de totale subsidiepot te verhogen en meer soorten verenigingen te laten meedelen, onderstrepen het college en de gemeenteraad de grote waarde van verenigingen voor de samenleving in onze gemeente. Het grote scala aan activiteiten dat verenigingen en organisaties uitvoeren, zorgt ervoor dat we in Losser een vitale samenleving hebben, met een grote onderlinge betrokkenheid en saamhorigheid. Een samenleving waar je prettig kunt wonen, werken en leven. Voor kinderen, jongeren, senioren en ouderen.”

De gemeente heeft een overzicht opgesteld van de verschillende beschikbare subsidies. Dit overzicht, de aanvraagprocedure, aanvullende informatie en contactpersonen zijn terug te vinden op de pagina over subsidies op deze website.