Gemeente Losser start pilot met avondopenstelling van de publieksbalie

In combinatie met vermindering openingstijden overdag tot twee dagdelen

In de komende jaren zullen in heel Nederland bij de gemeenten fors minder reisdocumenten worden aangevraagd. Een aantal jaar geleden werd namelijk de geldigheid van paspoorten en ID-kaarten verlengd van vijf naar 10 jaar. Daardoor hoeven in de komende jaren veel minder nieuwe documenten te worden verstrekt. Het teruglopen van het aantal uitgiftes leidt tot aanzienlijk minder bezoekers aan de publieksbalie van de gemeente in ’t Lossers hoes.

Om de publieksdienstverlening alsnog efficiënt en betaalbaar te houden, start gemeente Losser rond 1 maart 2019 met een pilot. Daarin worden de openingstijden van de publieksbalies aangepast aan de vraag naar producten. De balieopenstelling in Losser verandert  daarmee: naast openstelling op twee dagdelen komt er een avondopenstelling op de donderdagavond. Tevens wordt de dienstverlening via internet uitgebreid en krijgt de klant de mogelijkheid om dezelfde producten in Enschede aan te vragen.

Een afspraak maken voor een bezoek aan de publieksbalie

Net als nu al het geval is, kan de publieksbalie alleen op afspraak worden bezocht. Een afspraak maken kan heel eenvoudig: telefonisch of via de website. De pilot met de aangepaste openingstijden start rond 1 maart. In het 4e kwartaal 2019 wordt de pilot geëvalueerd om vast te stellen wat de effecten zijn van de gewijzigde openingstijden van de publieksbalie in Losser. In de komende maanden wordt uitgebreid gecommuniceerd over de aanstaande wijzigingen, zoals de exacte startdatum van de pilot en wat de nieuwe openingstijden van de publieksbalie in Losser worden. Zo wordt zoveel mogelijk voorkomen dat klanten voor ongewenste verrassingen komen te staan.