Gemeente Losser scoort tweede jaar op rij Groen bij beoordeling provincie

De provincie Overijssel heeft de resultaten van het Interbestuurlijk Toezicht (IBT) van de gemeente Losser vastgesteld en het totaalbeeld voor Losser is voor het tweede jaar achtereen groen.

Burgemeester Cia Kroon: ‘de verbeteringen zijn in Losser al een aantal jaren geleden ingezet en ik ben erg blij dat dit goede resultaat nu wordt bestendigd.’

 

De provincie Overijssel houdt toezicht op de manier waarop gemeenten in Overijssel hun

taken uitvoeren. De provincie houdt hierbij toezicht op vijf domeinen bij gemeenten:
1. Financiën, 2. Wet ruimtelijke ordening (Wro), 3. Archief, 4. Huisvesting statushouders en 5. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo - vergunningverlening/handhaving).

Het resultaat van dit toezicht wordt inzichtelijk gemaakt aan de hand van het ‘verkeerslichtmodel’ (groen, oranje of rood). De provincie kent voor het totaalbeeld en de afzonderlijke domeinen van een gemeente een kleur toe.

 

Beeld vijf domeinen van toezicht

 

  1. Financiën

 

  1. Wro

 

  1. Archief

 

  1. Huisvesting statushouders

 

  1. Wabo

 

 

Bij de domeinen Archief en Wabo is nog ruimte voor verbetering. Bij beide domeinen wordt hard gewerkt aan het verbeteren van deze score.