Gemeente Losser koopt voormalige postkantoor aan De Brink

Het college van Losser stelt de gemeenteraad voor om het voormalige postkantoor aan De Brink 2 in Losser en twee tegenover liggende percelen (naast de voormalige Aloysiusschool) aan te kopen. Het college verzoekt de raad daarvoor een krediet beschikbaar te stellen van € 630.000. Hiermee wordt de aankoop, sloop en tijdelijke inrichting betaald van het voormalige postkantoor én de tegenover liggende percelen.

De locatie van het voormalige postkantoor in Losser maakt onderdeel uit van het winkelgebied De Brink. Dit winkelgebied is de verbinding tussen de Langenkamp en het Raadhuisplein. Daarmee is het een belangrijk onderdeel van het winkelcircuit van Losser. Herontwikkeling is al jaren gewenst, maar tot dusverre niet tot stand gekomen. 
Tegenover het oude postkantoor bevindt zich het voormalige schoolplein van de Aloysiuslocatie. Aangrenzend liggen twee nog onbebouwde percelen. Deze percelen zijn van belang om te komen tot een optimale toekomstige invulling van de Aloysiuslocatie. 

Zodra de aankoop van het voormalige postkantoor is afgerond, wordt het pand gesloopt. De vrijkomende locatie zal dan tijdelijk worden ingericht, totdat een besluit is genomen over de herontwikkeling. 

postkantoor 2