Gemeente Losser geeft vervolg aan verdere verbetering dienstverlening

De gemeente Losser heeft in 2021 samen met inwoners, ondernemers en verenigingen onderzocht wat belangrijk is in de (digitale) dienstverlening van de gemeente Losser. Er is gekeken naar wat belangrijk is in het het contact met de gemeente en wat hierin kan worden verbeterd. Naar aanleiding van dit onderzoek is de gemeente aan de slag gegaan met verbeteracties.

Wat is er al gedaan?
De gebruiksvriendelijkheid van de website, de afhandeling van de meldingen openbare ruimte en de openingstijden van de publieksbalie kwamen in de gesprekken met de samenleving naar voren als de meest genoemde knelpunten. Daarom hebben we op deze drie gebieden verbeteracties ingezet. Zo worden de openingstijden voor de publieksbalie op korte termijn uitgebreid met een openstelling in de avonduren en zijn extra mensen ingezet voor het afhandelen van de meldingen openbare ruimte. Hierdoor pakken we aanvragen adequater op. Daarnaast is er een project gestart gericht op het verbeteren van de website. Teksten worden op korte termijn vereenvoudigd en de indeling gewijzigd. Op lange termijn volgt een nieuwe lay-out van de website. U wordt als inwoner/ondernemer van harte uitgenodigd gezamenlijk met de gemeente de website door te ontwikkelen.  

Wat wordt er nog gedaan?
Een aantal andere ontwikkelingen vraagt meer tijd. Denk aan het verbeteren van de schriftelijke communicatie en verdere ICT ontwikkelingen. Deze zaken maken onderdeel uit van het dynamische uitvoeringsprogramma waaraan op dit moment gewerkt wordt. Dit uitvoeringsprogramma wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 opgeleverd.

Hoe kunt u meehelpen?
Om de website van www.losser.nl gebruiksvriendelijker te maken zijn we op zoek naar u! We willen namelijk de website laten aansluiten bij de wensen, behoeftes en het taalgebruik van onze websitebezoekers. Daarom voeren wij meerdere testen uit samen met inwoners en ondernemers. Met uw hulp maakt u de website voor alle inwoners en ondernemers beter!

·         U wordt gevraagd de komende 3 maanden maximaal 2 keer mee te doen met een website onderzoek. Het onderzoek verloopt volledig digitaal en deelnemen is daardoor heel gemakkelijk.

·         De test kunt u vanuit huis op jouw PC of tablet maken.

·         De onderzoeksresultaten worden anoniem verwerkt.

Wilt u meedoen? Stuur dan een mailtje naar meedoen@losser.nl met uw naam en dan nemen we contact met u op.