Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Geldzorgen? Kom over de drempel en bel!

“We nodigen inwoners van de gemeente Losser met geldzorgen, geldproblemen of schulden uit om contact met ons op te nemen. De medewerkers van  WIJZ (Werk Jeugd Inkomen en Zorg) beoordelen en veroordelen niet, ze helpen.” Met die woorden verrichtte wethouder Anja prins vanmiddag de aftrap van de campagne ‘Geldzorgen… kom jij eruit?’

De komende periode verwacht de gemeente, als gevolg van de coronacrisis, een stijging van mensen met schulden. Dat speelt landelijk, maar ook bij de inwoners van de gemeente Losser. “We krijgen te maken met een groep die nog niet eerder schulden heeft gehad en niet weet welke ondersteuning mogelijk is. Daarom willen we bewustwording creëren dat men tijdig hulp vraagt en bekendheid van de mogelijke ondersteuningsregelingen vergroten,” benadrukt Prins. “Binnen de gemeente Losser zijn we al actief bezig om inwoners vroegtijdig te benaderen als ze schulden hebben in samenwerking met Domijn, nutsbedrijven en het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente.”

Veel ondersteuning mogelijk

Met de campagne ‘Geldzorgen…kom jij eruit?’ vraagt de gemeente Losser aandacht voor de problemen rondom schulden. De verhalen van mensen zijn heel verschillend: een ondernemer die failliet gaat, jongeren die te gemakkelijk geld lenen, geldproblemen door ziekte of een scheiding. “Voor veel mensen is het lastig om over die drempel te komen, dat begrijpen wij heel goed. Maar doe het! Het is de eerste stap om weer overzicht en grip te krijgen op je uitgaven. Bovendien is er veel ondersteuning mogelijk. Hulp bij je administratie en het invullen van formulieren of, als het nodig is, betalingsregelingen. Ook voor gezinnen met kinderen zijn er verschillende mogelijkheden. We willen dat kinderen zo min mogelijk merken van de geldproblemen thuis. De Verjaardagsbox zorgt ervoor dat zij hun verjaardag kunnen vieren. Met de bijdrage van Stichting leergeld kunnen kinderen sporten of muziek maken.

Online zoekgedrag

We vragen aandacht hiervoor met verhalen in de Week van Losser, op social media en met posters op verschillende locaties. Ook zetten we gerichte advertenties in op Google. Als mensen zoeken op ‘schulden’, ‘geldzorgen’ of ‘geld lenen’ proberen wij een alternatief te bieden. 
De hele campagne loopt vooralsnog tot en met december.