Ga direct in gesprek met leden van de gemeenteraad

Daarom vergadert de gemeenteraad tot aan de zomer op een andere locatie: bij De Vereeniging in De Lutte. Dat is tevens een mooie gelegenheid voor inwoners uit de hele gemeente Losser om eens persoonlijk in gesprek te gaan met raadsleden. 

Voorafgaande aan elke raadsvergadering kunt u nu, tussen 19.00 en 19.30 uur, met raadsleden spreken. Er zijn vertegenwoordigers van alle politieke partijen aanwezig. De eerste gelegenheid is dinsdag 23 mei aanstaande om 19.00 uur. De koffie en thee staan klaar!

De gemeenteraad van de Losser wil steeds graag weten wat er in Losser leeft. Eén van de manieren om beter te weten te komen wat u, als inwoner, bezig houdt is, dat u ze dat zelf vertelt. Wij noemen dat 'In gesprek met de raad'. 
Onder het genot van een kopje koffie of thee kunt u met raadsleden in gesprek gaan over allerlei onderwerpen die de gemeente aangaan, zo lang ze maar over het algemeen belang van Losser gaan. U kunt uw punt naar voren brengen en de gemeenteraad maakt op deze manier gebruik van de deskundigheid van inwoners. Ook kan de raad inwoners informeren over hoe besluiten worden genomen in de gemeente..

U kunt niet met de raadsleden in gesprek over:
•    een persoonlijk belang;
•    een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter open¬staat of heeft opengestaan;
•    indien een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

U bent op 23 mei van harte welkom, voorafgaande aan de raadsvergadering, vanaf 19.00 uur in de Vereeniging in De Lutte. 

Uitgelicht