Financiële steun voor activiteiten die de leefbaarheid van de gemeenschap bevorderen

College verleent in de 1e ronde bijna € 21.000 aan incidentele subsidies

Ook in 2022 stelt de gemeente Losser geld beschikbaar voor activiteiten en initiatieven van inwoners, verenigingen en andere partijen (rechtspersonen) die de leefbaarheid van de gemeenschap bevorderen.   

Wethouder Harry Nijhuis: “we hebben in deze ronde bijna 21.000 euro aan subsidies verstrekt. Er waren veel aanvragen. Dat is mooi. We zien dat verenigingen en organisaties, na de coronaperiode, weer volop nieuwe activiteiten ontwikkelen. We ondersteunen hen daar graag financieel bij. De grote hoeveelheid aanvragen van nu betekent wel, dat we in de tweede ronde van oktober nog maximaal zo’n €14.000 ter beschikking hebben.” 

Incidentele subsidies  

In totaal is aan 12 organisaties een incidentele subsidie verleend. Een aantal voorbeelden. Muziekvereniging DTKS krijgt een subsidie van € 1.250 voor het project Nieuw Talent Orkest, muziekvereniging Concordia Overdinkel ontvangt €950 voor de deelname aan het Wereld Muziek Concours. Historische Kring Losser mag een bedrag van € 1.200 tegemoet zien voor het markeren van de schuilhut in de Snippert. Een bijdrage van € 1.000 gaat naar Stichting Hallo Losser voor ‘De Slag om Losser’, een bijdrage van €1.100 gaat naar Volley ’68 voor de organisatie van een blacklight volleybaltoernooi. De Stichting Hart voor de Lutte organiseert tentoonstellingen in de Plechelmuskerk in de Lutte en ontvangt hiervoor €1.500. De voetbalverenigingen AJC’96 en KVV Losser ontvangen beide €3.000 als bijdrage in de transitiekosten voor de fusie tot Sportvereniging Losser. 

Dorpsbudgetten 

Net als in de voorgaande jaren beschikken de verschillende dorpskernen ook dit jaar over een dorpsbudget. De dorpsraden bepalen zelf op welke wijze het dorpsbudget wordt besteed, mits de activiteit/de bestemming past binnen de vastgestelde speerpunten. Na afloop van elk jaar dienen de dorpsraden een verslag in bij de gemeente over de besteding van het dorpsbudget. 

Bekijk hier meer informatie.