Financiële steun voor activiteiten die de leefbaarheid van de gemeenschap bevorderen

College verleent in 1e ronde bijna € 12.000 aan incidentele subsidies  
 

Ook in 2021 stelt gemeente Losser geld beschikbaar voor activiteiten en initiatieven van inwoners, verenigingen en andere partijen (rechtspersonen) die de leefbaarheid van de gemeenschap bevorderen.  
Wethouder Harry Nijhuis: “We zien dat verenigingen en organisaties het erg moeilijk hadden en hebben in de huidige coronaperiode. Veel van de activiteiten die ze normaal gesproken doen, liggen stil. Dan is het extra mooi om te zien dat ze toch vitaal zijn en in staat nieuwe activiteiten te ontwikkelen. We willen hen daar graag financieel bij ondersteunen.” 

Incidentele subsidies  

In 2021 is in totaal € 35.000 beschikbaar voor incidentele subsidies. Voor de eerste subsidieronde was in totaal € 15.750 beschikbaar. Het college heeft in deze ronde in totaal € 11.897 aan incidentele subsidies verleend. 
Basisschool St. Plechelmus krijgt een subsidie van € 3.500 voor de organisatie van een educatief buitenprogramma, Stichting Jong Nederland De Lutte ontvangt € 3.282 voor het project pionieren. Concertvereniging Sempre Crescendo Losser mag een bedrag van € 1.350 tegemoet zien voor de aanschaf van een C trompet en de organisatie van een concert op 13 november in sporthal de Fakkel. Een bijdrage van € 1.265 gaat naar Stichting Centrum Management Losser voor de aanschaf van duurzame bannervlaggen. 
Een overzicht van de verleende subsidies wordt vermeld op www.losser.nl.

Dorpsbudgetten 

Net als in de voorgaande jaren beschikken de verschillende dorpskernen ook in 2021 over een dorpsbudget. De dorpsraden kunnen zelf bepalen op welke wijze het dorpsbudget wordt besteed, mits de activiteit/de bestemming past binnen de vastgestelde speerpunten. Na afloop van elk jaar dienen de dorpsraden een verslag in bij de gemeente over de besteding van het dorpsbudget.  

Kijk voor meer informatie op  https://www.losser.nl/Inwoners/Recreatie_sport_en_cultuur/Subsidies