Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Feestelijke ondertekening convenant ‘Losser met muziek’ op woensdag 15 mei

Inspiratiesessie ‘Méér Muziek in de Klas’ met cabaretière Nathalie Baartman

Gemeente Losser wil structureel muziekonderwijs voor alle Losserse basisschoolkinderen. Op woensdagochtend 15 mei komen daarom ruim 300 leerlingen uit de groepen 5 en 6 van de elf basisscholen uit de gemeente naar het Raadhuisplein. De kinderen laten horen en zien hoe leuk het is om samen muziek te maken. Aansluitend tekenen meer dan 20 samenwerkende partijen het eerste Overijsselse convenant muziekonderwijs, waarmee zij structureel muziekonderwijs voor de 1800 basisschoolkinderen in de gemeente beloven.

Gemeente Losser, Stichting Fundament en Méér Muziek in de Klas nodigen u uit om bij dit feestelijke evenement aanwezig te zijn. Aanvang 10.00 uur op het Raadhuisplein in Losser. U bent ook van harte welkom bij de aansluitende inspiratiesessie, waarbij verschillende partijen uit het onderwijs- en culturele veld met elkaar in gesprek gaan over hoe je door regionaal samen te werken structureel muziekonderwijs mogelijk maakt. Deze sessie begint om 11.00 uur in het Aleida Leurinkhuis aan het Raadhuisplein.

Focus op muziek

Dit evenement is het startschot van het proces om kunsteducatie te borgen binnen het primair onderwijs in Losser. De focus ligt daarbij in eerste instantie op muziekonderwijs. Alle elf basisscholen, gemeente Losser, Stichting Fundament, Stichting Culturele Basisvorming Losser en de Losserse muziekverenigingen zetten hun handtekening onder het convenant.

Inspiratiesessie met Nathalie Baartman

Om 11.00 uur verzorgt Méér Muziek in de Klas een inspiratiesessie. Cabaretière Nathalie Baartman opent deze sessie en vertelt waarom zij cultuureducatie een warm hart toedraagt. Daarna worden successen en leerpunten voor het regionaal borgen van muziekonderwijs op de basisschool gedeeld met potentieel nieuwe convenantsgebieden. Losser geldt hierbij als voorbeeld voor de regio Twente.

Programma

9.30 uur:           Inloop Aleida Leurinkhuis, Raadhuisplein 4, Losser

10.00 uur:         Start programma, Raadhuisplein

10.50 uur:         Einde programma

10.55 uur:         Inloop inspiratiesessie, Aleida Leurinkhuis, Raadhuisplein 4

11.10 uur:         Start inspiratiesessie

12.15 uur:         Einde

Over Méér Muziek in de Klas Lokaal

Het Losserse convenant muziekonderwijs is onderdeel van het programma Méér Muziek in de Klas Lokaal, waarbij regio’s toewerken naar de duurzame verankering van muziekonderwijs op basisscholen in de regio. Dit gebeurt door regionale partijen met elkaar te verbinden en te laten samenwerken. Eerder werden er convenanten getekend in onder andere Zeeland, Limburg, Friesland, regio’s de Liemers en Zutphen/Lochem en de stad Groningen. Het programma is opgezet door stichting Méér Muziek in de Klas, een landelijke stichting die ervoor wil zorgen dat alle 1,6 miljoen kinderen op de basisschool structureel muziekonderwijs krijgen.