Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Evenementen en coronavirus

Er komen regelmatig vragen van organisatoren binnen of de evenementen in Twente door kunnen gaan in relatie tot COVID-19 (coronavirus).
De Veiligheidsregio Twente sluit zich aan bij de landelijke adviezen. Vooralsnog is er in Twente geen sprake van het algeheel aflasten van activiteiten/evenementen. 
Wel kan een organisator eraan denken om zijn bezoekers

 • te attenderen op het extra in acht nemen van de belangrijkste maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Deze maatregelen gelden overigens voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken:
  - Was je handen regelmatig met water en zeep;
  - Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
  - Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik meteen weg;
  - Raak je neus, mond en gezicht zo min mogelijk aan.
  - Geen handen schudden.
 • te adviseren om bij luchtwegklachten niet aan het evenement deelnemen.

Hygiënemiddelen:

 • Zorg dat de locatie goed schoon is/wordt gemaakt/voldoende beschikbaarheid schone toiletten
 • Extra punten voor zeep en water
 • Instructie goed hand wassen (bijvoorbeeld A4 boven wastafels)
 • Extra communicatie over persoonlijke hygiëne

Evenementen vormen helaas een risico op te snelle en te brede verspreiding van het virus. Het huidige verbod op evenementen met vergunnings- en meldplicht wordt verlengd tot 1 september.
Bekijk voor meer informatie over corona en evenementen de landelijke richtlijnen op de website van Rijksoverheid.