Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Erfgoed Deal: een bijdrage van 667.000 euro voor project ‘Beken en Bleken van Losser’

De stuurgroep Erfgoed Deal heeft besloten het project ‘Beken en Bleken van Losser’ een positieve beoordeling te geven en een bedrag toe te kennen van € 666.710. 
Wethouder Jaimi van Essen: “Dit is een hele mooie impuls voor Losser. Met deze steun kunnen we verbinding maken tussen ons mooie erfgoed, dat er al sinds heugenis is, en nieuwe, duurzame ontwikkelingen, onder meer op het gebied van klimaatadaptatie. We breken niet af maar we verbinden.” 

Volgens de stuurgroep heeft gemeente Losser met name gescoord op de goed doordachte manier waarop twee beleidsdoelen zijn verknoopt: het klimaatrobuust maken van het dorpshart en het herstellen van de verbinding tussen het centrum en de rivier de Dinkel. De stuurgroep: “Het project ‘Beken en Bleken van Losser’ laat zien hoe nieuwe technologieën (zoals riothermie, aquathermie, meervoudig gebruik van effluent) en oude erfgoedstructuren goed samen kunnen gaan om klimaat- en duurzaamheidsdoelen te realiseren.” “De gemeente Losser zet een ambitieus project neer”, aldus de stuurgroep. “Positief is de samenwerking tussen gemeente, waterschap, lokale belangengroepen en verenigingen zoals de Historische Kring Losser en de Monumentenraad. De manier waarop in Losser gebruik wordt gemaakt van de landschappelijk-geologische setting en de regionale en lokale identiteit zijn inspirerend en leerzaam voor onder andere gemeenten in de regio en andere waterschappen in ons land.” 

Wethouder Harry Nijhuis: “onze integrale aanpak en de financiële bijdrage van Erfgoed Deal helpen om ons cultureel erfgoed te behouden, te herstellen en nieuwe functies te geven. Zo draagt het erfgoed bij aan een aantrekkelijke leefomgeving voor onze inwoners, aan onze cultuur-historische identiteit en aan de recreatie en het toerisme in onze gemeente.”

De financiële bijdrage uit de Erfgoed Deal bestaat uit een decentralisatie-uitkering van € 556.540 en een uitkering in het btw-compensatiefonds van € 110.170).

Lees hier het aanvullende persbericht.

Lees hier de samenvatting Bleken en Beken van Losser.