Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Enquête aardgasvrij Beuningen

Wilt u meedenken over een aardgasvrij Beuningen? Dat kan! We nodigen u van harte uit om uw tips, ideeën en eventuele zorgpunten te delen via een online enquête. Ook horen we graag aan welke informatie u behoefte heeft en hoe u betrokken wilt worden bij de plannen.

Nederland moet in 2050 volledig aardgasvrij zijn. Dit is een landelijke afspraak en een grote verandering voor iedereen. Ook Beuningen neemt in de komende jaren afscheid van aardgas. De gemeente, inwoners en andere partners zullen een plan opstellen om deze wijk ‘aardgasvrij’ te maken. Dit wordt een Wijkuitvoeringsplan (WUP) genoemd. Daarom vinden we het belangrijk om uw mening te horen over dit onderwerp. Hoe pakken we dit het beste aan? En wat zou helpen om uw woning aardgasvrij te maken?

Deelnemen kan via www.energievannoordoosttwente.nl/wup/beuningen. U kunt tot en met 20 december 2020 uw mening geven.