Enquête Groenbeleidsplan

Onze gemeente staat bekend als een groene plattelandsgemeente. Zowel in het buitengebied als in onze dorpen neemt groen een belangrijke plek in.

We zien dat het onderhoud van ons groen kansen biedt voor het tegengaan van de effecten van klimaatverandering en het verbeteren van de biodiversiteit in onze gemeente. 

Daarom hebben we een nieuw groenbeleidsplan opgesteld. Mogelijk verandert hierdoor het gemeentelijk groen in uw omgeving of wordt u hier in de toekomst (anders) over geïnformeerd.

Met een enquête onderzoeken wij wat uw mening is over dit het groenbeleidsplan en hoe we u het best over het groenonderhoud kunnen informeren.
Bekijk de enquête hier. Doornemen van het plan en het invullen van de enquête duurt ongeveer 10/15 minuten.