Energy Challenges in Beuningen krijgt vervolg

Energy Challenges pilot op de Mariaschool – een succes!  

De Mariaschool in Beuningen heeft meegedaan met de Energy Challenges in 2022. De leerlingen van de bovenbouw hebben 5 lessen gevolgd om hen op een praktische manier te laten kennismaken met allerlei onderwerpen en dilemma’s rond duurzaamheid: de opwarming van de aarde, energievretende apparaten, een energiecoach, biogas, en nog veel meer. Niet alleen leerzaam, maar ook nog eens heel leuk volgens de leerlingen! 

Duurzaamheid op school krijgt vervolg én verdieping 

Ook de school is enthousiast over het programma. Walter Vollenbroek, locatie-coördinator van de Mariaschool, zegt zeker open te staan voor een vervolg in het nieuwe schooljaar met meer verdiepende lessen. ‘’Voor veel van de jongens en meisjes zal duurzaamheid later in hun opleiding en werk terugkomen, daarom zijn deze lessen nu al een toevoeging.’’  

Lessenreeks in het kader van Wijkuitvoeringsplan aardgasvrij Beuningen 

Deze lessenreeks van Energy Challenges is een pilot binnen het Wijkuitvoeringsplan in Beuningen. In de gemeente Losser is Beuningen een van de eerste gebieden die werkt naar aardgasvrij wonen in de toekomst. De komende jaren werkt de gemeente samen met inwoners allereerst aan bewustwording over de verduurzaming van het dorp. Door op de basisschool aandacht te geven aan onder andere klimaatverandering en energiegebruik, wordt al vroeg begonnen met bewustwording.  

Deze pilot is samen met de school en Energy Challenges opgezet. Energy Challenges is een organisatie die internationaal actief is bij het betrekken van jongeren bij duurzaamheid